उत्पादन कोटिहरू

asdadad1

भान्सा वेयर श्रृंखला

काँचको तेलको बोतल ग्लास क्रुट सिभ टोकरी फल ट्रे काट्ने बोर्ड आइस रड मोल्ड फ्रिज भण्डारण बक्स

asdadad6
asdadad2

सील श्रृंखला

प्लास्टिक क्रिस्पर बक्स ग्लास क्रिस्पर बक्स लंच बक्स भण्डारण कन्टेनर

asdadad6
asdadad3

सफा सीरीज

बेसिन रद्दी टोकरी साबुन बक्स ब्रुम
शौचालय ब्रश

asdadad6
asdadad4

भण्डारण श्रृंखला

टोकरी भण्डारण बक्स हुक
टिस्यु बक्स ह्याङ्गर

asdadad6
asdadad5

बोतल श्रृंखला

प्लास्टिक बोतल गिलास बोतल
स्टेनलेस स्टील बोतल स्टेनलेस स्टील केतली